left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right
background

Pravno obvestilo

Spletne strani so pripravljene in vzdrževani s strani skupine Perspektiva (v nadaljevanju: Perspektiva), v katero sodijo osebe, navedene na teh spletnih straneh.

Vsebina teh strani ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in želja posameznih oseb, ter ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k dajanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena obveščanju javnosti o storitvah Perspektive ter dogajanjih na finančnih trgih.

Perspektiva ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Perspektiva si pridružuje pravico do spreminjanja katerekoli vsebine teh spletnih strani v celoti ali deloma brez predhodnega opozorila.

Perspektiva, d.d., je članica Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev. Perspektiva d.d., in z njo povezane osebe imajo lahko interes za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, ki so omenjeni na teh spletnih straneh.

Vsebine teh spletnih strani so predmet avtorske zaščite in drugih oblik intelektualne lastnine. Perspektiva si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov, objavljenih na teh straneh ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasja Perspektive oziroma z njo povezane osebe, na katero se posamezni tekst nanaša.