left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right

left

right
background

Aktualno


28.11.2017

Sklic skupščine Vizija holding, k.d.d.

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe ter na predlog glavnega delničarja družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o. sklicuje direktor družbe, skupščino delničarjev družbe VIZIJE HOLDING, k.d.d., ki bo v 29.12.2017, ob 12:30 uri, v prostorih družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani.

Dnevni red in predlogi sklepov ter gradivo je dostopno v spodnjih dokumentih.

17 HLD 1 Sklic skupscine

17 HLD 2 Zahteva za sklic

17 HLD 3 Pisno porocilo gl delnicarja

17 HLD 4 Garancija

17 HLD 5 Poročilo revizorja

17 HLD 6 Sklep sodisca

17 HLD 7 Letno porocilo 20141231_4

17 HLD 8 Letno porocilo 2015.12.31_3_z

17 HLD 9 Letno porocilo 2016.12.31_4